I keď dnes niektorí v nábytku uprednostňujú drevotriesku pred originálom, jeho spotreba v žiadnom prípade neklesá. Drevo sa totiž nevyužíva len na výrobu papiera, nábytkov, či ako súčasť stavieb. Z najkvalitnejšieho dreva sa vyrábajú výrobky s najvyššou pridanou hodnotou, ako napríklad majstrovské hudobné nástroje, luxusný nábytok a podobne. Drevo, ktoré má naopak nižšiu kvalitu, je pritom vhodné práve na spomínanú výrobu nábytku, stavebné účely, či dokonca výrobu vlákniny.

dřevo

Je to všestranná surovina
Drevo sa ale nevyužíva len vcelku. Ešte širšie uplatnenie získava po rozložení, či spracovaní. V súčasnosti sa drevo ako významná obnoviteľná surovina začína využívať pre získanie rôznych chemikálií, materiálov a energií. V takzvaných „biorafinériách“ sa napríklad drevná hmota spracováva komplexnejšie než kedy predtým. Drevo sa v rámci „zelených technológií“ využíva ako zdroj nových materiálov, pričom jeho premena na energiu je až poslednou možnosťou. Ešte predtým, než sa úplne rozloží a premení na energiu totiž dokáže mnohé. Drevo je pre náš každodenný život životne dôležité. Tisíce výrobkov, ktoré používame každý deň sú vyrobené z dreva, a bez drevárskeho priemyslu by sme jednoducho nemohli fungovať.

Na ďalšie spracovanie..
Využívajú sa predovšetkým celulóza a celulózové vlákna, kôra, extrakty, cukry z dreva a takzvané deriváty lignínu, alebo zložky sulfitových výluhov, či dokonca deriváty alkoholu získané z drevných zdrojov. Celulózu, lignín a extraktívne látky pritom možno získať z odpadov, ktoré pri spracovávaní dreva vznikajú. Aj tie sú tým pádom využité. Tieto látky sa využívajú predovšetkým na výrobu chemikálií, biopalív a iných užitočných produktov.

les

Kde sa môže využiť celulóza
Celulóza sa môže využiť pri výrobe textílií, lepidiel, kobercov, izolačných materiálov, či dokonca emulgátorov, ktoré nájdete v žuvačkách, ale aj v náterových hmotách. Drevo sa pritom môže použiť aj na vlastnú ochranu. Výrobky z neho sa totiž často upravujú a chránia práve pomocou látok získaných z drevnej hmoty, či z kôry a iných rastlín. Stromová kôra zase nachádza využitie predovšetkým v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Extraktívne látky, ktoré sa z nej dajú získať, majú totiž antioxidačné a dezinfekčné účinky.