Fyzický a duševný rozvoj dieťaťa

 
Rastový špurt
 
Ide o náhly nárast, alebo zmeny na tele, prípadne časti tela. Objavuje sa počas všetkých fáz vývoja dieťaťa.
Každý vie o zmenách, ktoré nastávajú počas puberty, lebo sú veľmi jednoznačné. Avšak existuje množstvo malých rastových špurtov, ktoré si často ani neuvedomujeme. Niekedy sa stane, že deti doslova cez noc narastú o pár centimetrov. Stará povera hovorí „deti vyrastú zo svojich vecí zo dňa na deň“ a tak to aj je.
Prvé tri rastové špurty nastávajú v rovnakom období ako fáza „ťažkého správania“, čiže mentálneho rozvoja dieťaťa. Ostatné sa málokedy zhodujú s týmito fázami, pretože rastové špurty sú oveľa častejšie ako skoky v duševnom rozvoji.

plačící miminko
 
 
Fázy duševného rozvoja
 
Ide o náhle zmeny v psychickom vývoji dieťaťa, ktoré značia jeho progres (pokrok).
U každého dieťaťa sa vyskytujú približne v rovnakom veku, no môžu sa prejaviť v rôznej intenzite. Zmeny nastávajú v mozgu, čo umožňuje úplne nový pohľad na svet a odlišné vnímanie.
Tieto „skoky“ sa skladajú z dvoch fáz. Prvá je ťažkým obdobím vyznačujúcim sa plačom, podráždenosťou a nechutenstvom dieťaťa. Rodičia sa často počas nej cítia frustrovaní  a považujú to za vlastné zlyhanie. Druhá fáza je obdobím zvládnutia nových zručností. Dieťa sa stáva viac nezávislým a začínajú ho zaujímať nové, dovtedy nepoznané veci a činnosti.
 
 

Zručnosti

 
Každý „skok“ dáva dieťaťu úplne nový pohľad na svet. Každé toto nové vnímanie je zapríčinené zmenami v mozgu a dáva vášmu dieťaťu úplne nové vzdelávacie príležitosti, čo znamená, že vaše dieťa si osvojí mnohé nové zručnosti. Všetky deti prechádzajú týmito zmenami približne v rovnakom veku. Všetky zručnosti vychádzajú z nového typu vnímania a predtým boli pre dieťa nemožné zvládnuť.
 
ruce
 
Kľúč k osobnosti vášho dieťaťa
 
Po prejdení každou fázou existuje mnoho zručností, ktoré môže vaše dieťa ovládať, no nemôže ich zvládnuť všetky naraz. Preto má na výber. Utvára si svoju osobnosť cez vlastné voľby. Vyberie si len pár zručností, ktoré mu najviac vyhovujú a zdokonaľuje sa v nich.
To môže byť ťažké pre nás všetkých. Dieťa objaví aj zručnosti ktoré ho nezaujímajú a to môžeme považovať za to, že ich neovláda, aj keď by podľa „tabuliek“ v danom veku už malo.
Nezabúdajte, že každé dieťa je jedinečné! Má jedinečné voľby a je len na ňom, čo si zvolí. Musíte pochopiť, že vaše dieťa nemá čas plne zvládnuť všetky zručnosti z jednej fázy, kým nastane ďalšia. Na tom však vôbec nezáleží, pretože si ich bude naďalej rozvíjať, zatiaľ čo bude prechádzať ďalšími etapami vývoja.
Vedomosť, kedy vaše dieťa prechádza takouto fázou, však nestačí. Dozviete sa, kedy táto fáza začne a skončí, no vaše dieťatko skutočne potrebuje vašu pomoc počas nej. Potrebuje, aby ste pochopili, čo sa deje v jeho vnútri, aby ste mu mohli pomôcť správnym spôsobom.