3-krokový proces vytvárania skvelých produktov

Aby ste prekonali prekážky rozvoja a vytvorili lepšie produkty, držte sa týchto troch princípov: 1. Objasnite a podporte komunikačnú sieť Kto je zodpovedný za čo? Kto vie, čo príde, čo prišlo…