Pokiaľ sa dostanete na finančné dno, existuje legálna forma, ako sa svojich dlhov zbaviť. Ide o takzvaný osobný bankrot. Nebude to však len tak. Ak sa pre tento vážny krok rozhodnete, mali by ste si dopredu všetko dobre zvážiť.

chudoba
                         
Aby ste mohli nad osobným bankrotom uvažovať, musíte splniť viaceré podmienky.Prvou je, že nie ste svoje dlhy schopní splácať minimálne mesiac po splatnosti. Zároveň musíte dlžiť minimálne dvom veriteľom a máte aspoň dva záväzky.
 
Osobný bankrot môžu vyhlásiť fyzické osoby, ktoré sú zároveň i podnikateľmi, ale aj tie ktoré nie sú. Táto možnosť je pre vás výhodná vtedy, ak nevlastníte takmer žiadny majetok a vaše dlhy prevyšujú jeho sumu. Podmienkou je však to, že musíte vlastniť majetok v minimálne hodnote 1659,70 eur. V inom prípade súd zastaví konanie z dôvodu nedostatku majetku. Táto suma je totiž potrebná na pokrytie konkurzného konania. Je jedno či vlastníte nehnuteľnosť, auto, cenné papiere, alebo máte na účte túto sumu peňazí.
Na to aby ste mohli o osobný bankrot požiadať, však musíte nejako zohnať okolo 670 eur. Túto sumu zaplatíte ako preddavok spolu s podaním vášho návrhu.

mince
 
Ak sa začne dané konanie, váš spomínaný majetok v minimálnej hodnote, speňaží konkurzný správca, ktorý vám bude pridelený súdom. Teraz začne trojročné obdobie, ktoré slúži na splatenie istej časti vašich dlhov a zároveň ako akási skúška. Raz za rok budete musieť platiť splátku. Jej výšku určí súd. Je maximálna výška nesmie prekročiť sedemdesiat percent z vášho celkového, čistého ročného príjmu. Ak budete splácať všetko ako máte, po troch rokoch. sa všetky vaše dlhy takpovediac vymažú a už nebudú vymáhateľné.
 
Ako môžete vidieť, osobný bankrot nie je úplne zadarmo. Môže sa to zdať paradoxné, pretože ak ste na mizine, spomínané financie zoženiete asi len ťažko. Dokopy ide o takmer 2330 eur, plus musíte počítať i s nasledujúcimi splátkami počas troch rokov. Preto si dopredu zvážte, či je táto možnosť pre vás výhodná. Ak dlhujte napríklad banke, splátkový kalendár si viete nastaviť aj priamo v nej.